Δείκτης Τιμών Κατοικιών (Βάση 2015=100), Τριμηνιαία
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΤΡΙΜΗΝΟ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 55 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΔΕΙΚΤΗΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 3 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 10.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 10.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
10/10/2024
Επικοινωνία
Φίλιππος Κακούτσης, Λειτουργός Στατιστικής, Τηλ.: 22605149, Ηλ. Ταχ.: fkakoutsis@cystat.mof.gov.cy
Κωνσταντία Παπαγεωργίου, Λειτουργός Στατιστικής, Τηλ.: 22602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Αριθμός, Ποσοστό
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
0430010G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

b: Διακοπή χρονοσειράς. Στο πρώτο τρίμηνο του 2015 λόγω αλλαγής των μεταβλητών του υπολογιστικού μοντέλου.
N.A.: Μη εφαρμόσιμο.
Μεθοδολογικές πληροφορίες
1. Τα στοιχεία για τα τρίμηνα 2022T3, 2022T4, 2023T1 και 2023Τ2 έχουν αναθεωρηθεί. Τα στοιχεία για το 2023Τ3 είναι προκαταρκτικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία