Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Έτος Βάσης 1998=100) 2000-2005, Μηνιαία
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΔΕΙΚΤΗΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 3 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 13 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΜΗΝΑΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 72 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 10.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 10.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
06/05/2021
Επικοινωνία
Κωνσταντία Παπαγεωργίου, Λειτουργός Στατιστικής, Τηλ.: 22602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Δείκτης-Μηνιαία:
Αριθμός
% μεταβολή - αντίστοιχο περσινό μήνα:
Ποσοστό
% μεταβολή - αντίστοιχη περσινή περίοδο:
Ποσοστό
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
0411020G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

... : Μη διαθέσιμα στοιχεία

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία