Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί κατά Θεσμικό Τομέα, Ετήσια
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΕΤΟΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 13 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 7 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ / ΕΞΙΣΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 64 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 10.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 10.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
27/11/2023
Επικοινωνία
Μιχάλης Παντζιαράς, Λειτουργός Στατιστικής, Τηλ: 22605127, Ηλ. Ταχ.: mpantziaras@cystat.mof.gov.cy
Δαμιανός Δαμιανού, Λειτουργός Στατιστικής A', Τηλ: 22602239, Ηλ. Ταχ.: ddamianou@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Εκατομμύρια Ευρώ
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
0630030G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

N.A.: Μη εφαρμόσιμο/Δεν ισχύει
C: Εμπιστευτικά στοιχεία
Μεθοδολογικές πληροφορίες
1. Τα στοιχεία για το 2022 είναι προκαταρκτικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία