Ισολογισμοί Μη-Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων, Ετήσια
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΕΤΟΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 9 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 11 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 5 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 10.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 10.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
26/01/2023
Επικοινωνία
Constantia Rikkou, Statistics Officer, Tel: 22605125, Email: crikkou@cystat.mof.gov.cy
Demetris Ioannou, Senior Statistics Officer, Tel: 22605128, Email: dioannou@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Εκατομμύρια Ευρώ
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
0610100G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

... : Μη διαθέσιμα στοιχεία
Μεθοδολογικές πληροφορίες

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία