Τελική Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών κατά Σκοπό, Εγχώρια Έννοια, Ετήσια
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ COICOP 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 13 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΜΕΤΡΟ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 3 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΕΤΟΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 28 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 10.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 10.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
20/10/2023
Επικοινωνία
Χρυσάνθη Ρουσιά, Λειτουργός Στατιστικής, Τηλ: 22602242, Ηλ. Ταχ.: crousia@cystat.mof.gov.cy
Δημήτρης Ιωάννου, Ανώτερος Λειτουργός Στατιστικής, Τηλ.: 22605128, Ηλ. Ταχ.: dioannou@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Εκατομμύρια Ευρώ
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
0610070G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

... : Μη διαθέσιμα στοιχεία
Μεθοδολογικές Πληροφορίες
1. Τα στοιχεία για το 2022 είναι προκαταρτικά
2. Οι χρονοσειρές σε μετρήσεις όγκου (Έτος Αναφοράς 2010) βασίζονται στη μεθοδολογία της αλυσιδωτής σύνδεσης (chain linking), καθώς και στην εφαρμογή της αρχής της μη-προσθετικότητας, όπως απαιτείται από τη Eurostat.Βλέπε σχετικό μεθοδολογικό σημείωμα.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία