Συμβουλή για το πώς να επιλέξετε μεταβλητές


Πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον μία μεταβλητή σε κάθε λίστα.Αν επιθυμείτε να δείτε μόνο μία ή μόνο μερικές μεταβλητές, επιλέξτε μόνο αυτές τις μεταβλητές. Σημείωση: Για να αναιρέσετε ένα σημάδι, πατήστε το κουμπί CTRL και κάντε κλικ στο κείμενο.Για να επιλέξετε όλες τις γραμμές σε ένα πλαίσιο λίστας -Επιλέξτε την πρώτη γραμμή στο πλαίσιο λίστας και στη συνέχεια πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά SHIFT και END.Για να επιλέξετε / αναιρέσετε μια επιλεγμένη γραμμή σε ένα πλαίσιο λίστας: -Πατήστε το κουμπί CTRL και ταυτόχρονα κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί του ποντικιού στην επιλεγμένη γραμμή. Για να επιλέξετε περισσότερες από μία γραμμές σε ένα πλαίσιο λίστας: -Σημειώστε τις γραμμές στη σειρά πατώντας το αριστερό κουμπί του ποντικιού και περάστε τις πάνω από τις γραμμές που θέλετε να επιλέξετε . Ή, επιλέξτε την πρώτη γραμμή στη λίστα σας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί SHIFT ταυτόχρονα με το πάτημα του επάνω ή κάτω βέλους στο πληκτρολόγιο. Ή, επιλέξτε γραμμές, όχι στη σειρά, πατώντας το κουμπί ταυτόχρονα με το κλικ του αριστερού κουμπιού του ποντικιού στις γραμμές που επιθυμείτε. Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη τιμή στο πλαίσιο λίστας: -Επιλέξτε την πρώτη γραμμή στο πλαίσιο λίστας. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα στη γραμμή που έχει επιλεγεί. Εάν αποτύχετε να επιλέξετε τη σωστή γραμμή, δοκιμάστε ξανά την πληκτρολόγηση μέχρι να βρείτε τη σωστή τιμή. Ή χρησιμοποιήστε τα πάνω ή κάτω βέλη ή το κουμπί του ποντικιού για να κοιτάξετε περισσότερες επιλογές.


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία