Κενές Θέσεις και Ποσοστό Κενών Θεσεων κατά Οικονομική Δραστηριότητα NACE (Αναθ. 2), Ετήσια
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 2 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΔΕΙΚΤΗΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 2 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ NACE Αναθ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 19 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΕΤΟΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 15 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 10.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 10.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
13/03/2024
Επικοινωνία
Μαρία Κκουσιή, Λειτουργός Στατιστικής, Tηλ.: 22602235, Ηλ. Ταχ.: mkkoushi@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Αριθμός, Ποσοστό
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
0140011G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

Μεθοδολογικές πληροφορίες
1. Το ποσοστό κενών θέσεων υπολογίζεται στο σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων όπως προκύπτει από την τριμηνιαία Έρευνα Απασχόλησης. Η έρευνα δεν καλύπτει τις οικονομικές δραστηριότητες Α (Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία), Τ (Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών, μη Διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ιδία χρήση) και U (Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία