Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (Έτος Βάσης 2015=100), Ετήσια
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΕΤΟΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 8 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (NACE Αναθ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 18 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΔΕΙΚΤΗΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 2 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 10.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 10.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
30/05/2023
Επικοινωνία
Ελισάβετ Ζήνωνος, Λειτουργός Στατιστικής, Τηλ.: 22602187, Ηλ. Ταχ.: ezinonos@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Αριθμός, Ποσοστό
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
0210012G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

N.A.: Μη εφαρμόσιμο/Δεν ισχύει
2015=100
Τα στοιχεία για τα έτη 2021 και 2022 έχουν αναθεωρηθεί.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία