Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (Έτος Βάσης 2015=100), Μηνιαία
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΜΗΝΑΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 105 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (NACE Αναθ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 18 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΔΕΙΚΤΗΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 2 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 10.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 10.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
29/11/2023
Επικοινωνία
Ελισάβετ Ζήνωνος, Λειτουργός Στατιστικής, Τηλ.: 22602187, Ηλ. Ταχ.: ezinonos@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Αριθμός , Ποσοστό
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
0210010G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

N.A.: Μη εφαρμόσιμο/Δεν ισχύει
2015=100
Τα στοιχεία για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2023 έχουν αναθεωρηθεί. Τα στοιχεία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 είναι προκαταρκτικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία