Ιδιωτικές Δαπάνες στην Εκπαίδευση κατά Τύπο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και Επίπεδο Εκπαίδευσης, Ετήσια
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΕΤΟΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 20 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 10 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 9 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 10.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 10.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
08/03/2024
Επικοινωνία
Μαρία Χατζηπροκόπη, Λειτουργός Στατιστικής Α΄, Τηλ.: 22602146, Ηλ. Ταχ.: mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy
Γιώργος Γεωργίου, Ανώτερος Βοηθός Στατιστικής, Τηλ.: 22602233, Ηλ. Ταχ.: galgeorgiou@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Χιλιάδες Ευρώ
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
0770050G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

N.A.: Δεν ισχύει.
Μεθοδολογικές πληροφορίες
1. Οι δαπάνες εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνουν δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες όπως σχολικές τσάντες και βιβλία, γραφική ύλη, λεωφορεία, φροντιστήρια κλπ. Πηγή είναι η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών.
2. Οι δαπάνες για Φοιτητές Εξωτερικού περιλαμβάνουν δαπάνες για φοιτητικές εστίες, βιβλία, γραφική ύλη και φροντιστήρια.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία