Δημόσια Δαπάνη ανά Μαθητή/Φοιτητή σε Ευρώ (€) κατά Κατηγορία Δαπάνης και Eπίπεδο Eκπαίδευσης, Ετήσια
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΕΤΟΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 42 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 3 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 9 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 10.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 10.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
24/04/2023
Επικοινωνία
Λουκία Νικολάου, Λειτουργός Στατιστικής Α΄, Τηλ.: 22602147, Ηλ. Ταχ.: lnicolaou@cystat.mof.gov.cy
Μαρία Χατζηπροκόπη, Λειτουργός Στατιστικής Α΄, Τηλ.: 22602146, Ηλ. Ταχ.: mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Ευρώ
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
0770020G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

...: Μη διαθέσιμα στοιχεία.
N.A.: Δεν ισχύει.
Μεθοδολογικές πληροφορίες
1. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει τις δημόσιες δαπάνες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την Κυβερνητική βοήθεια στους φοιτητές.
2. Τα στοιχεία για το 2021 είναι προκαταρκτικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία