Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Δημόσια και Ιδιωτικά), Μαθητές/Φοιτητές και Διδακτικό Προσωπικό κατά Επίπεδο, Ετήσια
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 61 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 4 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 5 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 10.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 10.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
02/08/2023
Επικοινωνία
Λουκία Νικολάου, Λειτουργός Στατιστικής Α΄, Τηλ.: 22602147, Ηλ. Ταχ.: lnicolaou@cystat.mof.gov.cy
Μαρία Χατζηπροκόπη, Λειτουργός Στατιστικής Α', Τηλ.: 22602146, Ηλ. Ταχ.: mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Αριθμός
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
0700010G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

... : Μη διαθέσιμα στοιχεία.
N.A.: Δεν ισχύει.
r: Αναθεωρημένα στοιχεία (02/08/2023).
Μεθοδολογικές πληροφορίες
1. Το έτος 2003/2004 υπήρξε διακοπή χρονοσειράς, όσον αφορά στην κατηγορία -Διδακτικό Προσωπικό-.
2. Οι εγγραφές στη Μεταλυκειακή Μη-Τριτοβάθμια εκπαίδευση άρχισαν τη σχολική χρονιά 2012/2013, μέχρι τη σχολική χρονιά 2016/2017. Το 2017/2018 τα ΜΙΕΕΚ αναβαθμίστηκαν σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και περιλαμβάνονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
3. Στην τριτοβάθμια από το 2017/2018 περιλαμβάνονται και τα ΜΙΕΕΚ τα οποία αναβαθμίστηκαν σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
4. Για τον υπολογισμό του δείκτη 'Μαθητές/Φοιτητές ανά εκπαιδευτικό' στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, από το 2015/2016 και έπειτα λαμβάνεται υπόψη το Ισοδύναμο Πλήρους Φοίτησης των φοιτητών και όχι το σύνολό τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία