Αριθμός Επιχειρήσεων και Απασχόληση κατά Οικονομική Δραστηριότητα NACE (Αναθ. 2) και Μέγεθος, Ετήσια
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ NACE REV 2 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 1.964 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΕΤΟΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 6 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΔΕΙΚΤΗΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 2 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 5 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 1.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 1.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
22/12/2021
Επικοινωνία
Θωμάς Γρηγορίου, Λειτουργός Στατιστικής, Tηλ.: 22602126, Ηλ. Ταχ.: tgregoriou@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Αριθμός
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
1600010G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

...: Μη διαθέσιμα στοχεία
Μεθοδολογικές πληροφορίες

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία